top of page

Behandlinger i hjemmet

Fodbehandling i hjemmet er fortrinsvis forbeholdt vores trofaste, gode og solide patienter, som har fået problemer med bevægeapparatet og ikke selv kan komme til behandling på klinikken. I det omfang der er ledige pladser modtager vi gerne nye patienter.

Det er en betingelse for at være med i ordningen, at der er en fast aftale om, hvor lang tid der skal gå imellem behandlingerne – 6 eller 12 uger, som er maksimum.

 

Hjemmebesøg aftales til en bestemt tid, men det må påregnes, at tidspunktet kan svinge – som regel optil en time plus/minus, da dage ikke altid forløber som planlagt. Fodbehandlinger aftales til tirsdage mellem 10:00-18:00. 
Honorar for hjemmebehandling er det samme som på klinikken, plus et afstandstillæg, der udgør mellem 100,00 til 183,00 kroner i 2010.

Der kan laves aftaler med institutioner, plejehjem eller arbejdspladser om fodbehandlinger på disse steder. Der vil kunne laves særlige aftaler, såfremt der er nok patienter/kunder til en hel dag. Disse aftaler kan kun aftales til fredage med 3 eller 6 ugers interval. 

Logoet ”klinik for fodterapi” er din garanti for, at din behandler:

 

  • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.

  • Er uddannet til at yde egentlig fodbehandling, fodterapi og alm. fodpleje.

  • Fremstiller fodindlæg.

  • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.

  • Fortager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.

  • Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner og sundhed.

  • Er specialist i diabetes og gigtrelaterede fodproblemer.

  • Er underlagt sundhedsvæsnets patientklagenævn.

  • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.

  • Er medlem af landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter og får på denne mådeajourført sin vide.

bottom of page